براي برقراري ارتباط با شورای عالی صنایع دریایی کشوربه:
آدرس الکترونیکی: info@iransea.ir
آدرس دبیرخانه:خیابان شهید بهشتی،خیابان شهید خلیل حسینی،پلاک 150 طبقه 5 .
شماره تماس:88524896-88527290
فکس:88522651

  • نظر ، پیشنهاد و انتقاد خود را پيرامون مسایل سایت ، در قسمت پایین وارد کنید :
  •